การศึกษาและพัฒนาลำไย
การศึกษาและพัฒนาลำไย
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาและพัฒนาลำไย
ปี :
2553
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
นิพัฒน์ สุขวิบูลย์
ผู้แต่งร่วม :
มานพ หาญทวี, พงศ์พันธุ์ จึงอยู่สุข, สมเพชร เจริญสุข, วิทยา อภัย, สนอง จรินทร
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

นิพัฒน์ สุขวิบูลย์. 2553. การศึกษาและพัฒนาลำไย. กรุงเทพฯ:กรมวิชาการเกษตร;

นิพัฒน์ สุขวิบูลย์. (2553) การศึกษาและพัฒนาลำไย. กรมวิชาการเกษตร:กรุงเทพฯ.

นิพัฒน์ สุขวิบูลย์. การศึกษาและพัฒนาลำไย. กรุงเทพฯ:กรมวิชาการเกษตร, 2553. Print.

นิพัฒน์ สุขวิบูลย์. (2553) การศึกษาและพัฒนาลำไย. กรมวิชาการเกษตร:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 30
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 27
วิชาการ :
 3
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0