การประเมินสภาพการใช้งานและความแข็งแรงทางโครงสร้างของสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กโดย การทดสอบภาคสนาม
การประเมินสภาพการใช้งานและความแข็งแรงทางโครงสร้างของสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กโดย การทดสอบภาคสนาม
ชื่อเรื่อง :
การประเมินสภาพการใช้งานและความแข็งแรงทางโครงสร้างของสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กโดย การทดสอบภาคสนาม
ปี :
2555
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
พัทรพงษ์ อาสนจินดา
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

พัทรพงษ์ อาสนจินดา. 2555. การประเมินสภาพการใช้งานและความแข็งแรงทางโครงสร้างของสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กโดย การทดสอบภาคสนาม. ชลบุรี:มหาวิทยาลัยบูรพา;

พัทรพงษ์ อาสนจินดา. (2555) การประเมินสภาพการใช้งานและความแข็งแรงทางโครงสร้างของสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กโดย การทดสอบภาคสนาม. มหาวิทยาลัยบูรพา:ชลบุรี.

พัทรพงษ์ อาสนจินดา. การประเมินสภาพการใช้งานและความแข็งแรงทางโครงสร้างของสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กโดย การทดสอบภาคสนาม. ชลบุรี:มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555. Print.

พัทรพงษ์ อาสนจินดา. (2555) การประเมินสภาพการใช้งานและความแข็งแรงทางโครงสร้างของสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กโดย การทดสอบภาคสนาม. มหาวิทยาลัยบูรพา:ชลบุรี.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 6
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 6
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0