การยับยั้งการทางานของระบบเอนไซม์กำจัดสารพิษของลูกน้ำยุงลาย Aedes aegypti โดยสารสกัดจากพืชและสารจำเพาะบางชนิด
การยับยั้งการทางานของระบบเอนไซม์กำจัดสารพิษของลูกน้ำยุงลาย Aedes aegypti โดยสารสกัดจากพืชและสารจำเพาะบางชนิด
ชื่อเรื่อง :
การยับยั้งการทางานของระบบเอนไซม์กำจัดสารพิษของลูกน้ำยุงลาย Aedes aegypti โดยสารสกัดจากพืชและสารจำเพาะบางชนิด
ปี :
2561
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ปณิดา ดวงแก้ว
ผู้แต่งร่วม :
พรพิมล รงค์นพรัตน์, นวลอนงค์ จิระกาญจนากิจ
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ปณิดา ดวงแก้ว. 2561. การยับยั้งการทางานของระบบเอนไซม์กำจัดสารพิษของลูกน้ำยุงลาย Aedes aegypti โดยสารสกัดจากพืชและสารจำเพาะบางชนิด. นครปฐม:มหาวิทยาลัยศิลปากร;

ปณิดา ดวงแก้ว. (2561) การยับยั้งการทางานของระบบเอนไซม์กำจัดสารพิษของลูกน้ำยุงลาย Aedes aegypti โดยสารสกัดจากพืชและสารจำเพาะบางชนิด. มหาวิทยาลัยศิลปากร:นครปฐม.

ปณิดา ดวงแก้ว. การยับยั้งการทางานของระบบเอนไซม์กำจัดสารพิษของลูกน้ำยุงลาย Aedes aegypti โดยสารสกัดจากพืชและสารจำเพาะบางชนิด. นครปฐม:มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2561. Print.

ปณิดา ดวงแก้ว. (2561) การยับยั้งการทางานของระบบเอนไซม์กำจัดสารพิษของลูกน้ำยุงลาย Aedes aegypti โดยสารสกัดจากพืชและสารจำเพาะบางชนิด. มหาวิทยาลัยศิลปากร:นครปฐม.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 12
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 11
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0