ขั้นตอนการวิจัยการแพทย์แผนไทย ข้อเสนอและสถานการณ์การวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย
ขั้นตอนการวิจัยการแพทย์แผนไทย ข้อเสนอและสถานการณ์การวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย
ชื่อเรื่อง :
ขั้นตอนการวิจัยการแพทย์แผนไทย ข้อเสนอและสถานการณ์การวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย
ปี :
2559
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
มณฑกา ธีรชัยสกุล
ผู้แต่งร่วม :
จิตต์ปภัสสร์ ปวรดุลวัต, ธนัช นาคะพันธ์, ณัตราพร วงศ์ชัย, กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

มณฑกา ธีรชัยสกุล. 2559. ขั้นตอนการวิจัยการแพทย์แผนไทย ข้อเสนอและสถานการณ์การวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย. นนทบุรี:สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย;

มณฑกา ธีรชัยสกุล. (2559) ขั้นตอนการวิจัยการแพทย์แผนไทย ข้อเสนอและสถานการณ์การวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย. สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย:นนทบุรี.

มณฑกา ธีรชัยสกุล. ขั้นตอนการวิจัยการแพทย์แผนไทย ข้อเสนอและสถานการณ์การวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย. นนทบุรี:สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย, 2559. Print.

มณฑกา ธีรชัยสกุล. (2559) ขั้นตอนการวิจัยการแพทย์แผนไทย ข้อเสนอและสถานการณ์การวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย. สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย:นนทบุรี.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 7
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 6
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0