ผลของเศรษฐานะต่อการบรรลุผลสำเร็จในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ผลของเศรษฐานะต่อการบรรลุผลสำเร็จในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ชื่อเรื่อง :
ผลของเศรษฐานะต่อการบรรลุผลสำเร็จในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ปี :
2561
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อุมดศักดิ์ แว้โง้ว
ผู้แต่งร่วม :
รัตติยา อักษรทอง, อภิญญา เลาหประภานนท์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

อุมดศักดิ์ แว้โง้ว. 2561. ผลของเศรษฐานะต่อการบรรลุผลสำเร็จในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน. นครศรีธรรมราช:มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์;

อุมดศักดิ์ แว้โง้ว. (2561) ผลของเศรษฐานะต่อการบรรลุผลสำเร็จในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์:นครศรีธรรมราช.

อุมดศักดิ์ แว้โง้ว. ผลของเศรษฐานะต่อการบรรลุผลสำเร็จในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน. นครศรีธรรมราช:มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2561. Print.

อุมดศักดิ์ แว้โง้ว. (2561) ผลของเศรษฐานะต่อการบรรลุผลสำเร็จในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์:นครศรีธรรมราช.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 8
Full-Text :
 5
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 7
วิชาการ :
 6
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0