การพัฒนาระบบนำส่งและการประเมินการปกป้องความเป็นพิษต่อไตจากยาซิสพลาทินของสารธรรมชาติ
การพัฒนาระบบนำส่งและการประเมินการปกป้องความเป็นพิษต่อไตจากยาซิสพลาทินของสารธรรมชาติ
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาระบบนำส่งและการประเมินการปกป้องความเป็นพิษต่อไตจากยาซิสพลาทินของสารธรรมชาติ
ปี :
2562
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ปราณีต โอปณะโสภิต
ผู้แต่งร่วม :
ประเสริฐ อัครมงคลพร, ธีรศักดิ์ โรจนราธา
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ปราณีต โอปณะโสภิต. 2562. การพัฒนาระบบนำส่งและการประเมินการปกป้องความเป็นพิษต่อไตจากยาซิสพลาทินของสารธรรมชาติ. นครปฐม:มหาวิทยาลัยศิลปากร;

ปราณีต โอปณะโสภิต. (2562) การพัฒนาระบบนำส่งและการประเมินการปกป้องความเป็นพิษต่อไตจากยาซิสพลาทินของสารธรรมชาติ. มหาวิทยาลัยศิลปากร:นครปฐม.

ปราณีต โอปณะโสภิต. การพัฒนาระบบนำส่งและการประเมินการปกป้องความเป็นพิษต่อไตจากยาซิสพลาทินของสารธรรมชาติ. นครปฐม:มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2562. Print.

ปราณีต โอปณะโสภิต. (2562) การพัฒนาระบบนำส่งและการประเมินการปกป้องความเป็นพิษต่อไตจากยาซิสพลาทินของสารธรรมชาติ. มหาวิทยาลัยศิลปากร:นครปฐม.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0