การประหยัดพลังงาน ในการอบแห้งผลิตภัณฑ์เกษตร โดยเครื่องอบแห้งแบบไหลผ่าน
การประหยัดพลังงาน ในการอบแห้งผลิตภัณฑ์เกษตร โดยเครื่องอบแห้งแบบไหลผ่าน
ชื่อเรื่อง :
การประหยัดพลังงาน ในการอบแห้งผลิตภัณฑ์เกษตร โดยเครื่องอบแห้งแบบไหลผ่าน
ปี :
2528
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล
ผู้แต่งร่วม :
-

วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล. 2528. การประหยัดพลังงาน ในการอบแห้งผลิตภัณฑ์เกษตร โดยเครื่องอบแห้งแบบไหลผ่าน. กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล. (2528) การประหยัดพลังงาน ในการอบแห้งผลิตภัณฑ์เกษตร โดยเครื่องอบแห้งแบบไหลผ่าน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.

วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล. การประหยัดพลังงาน ในการอบแห้งผลิตภัณฑ์เกษตร โดยเครื่องอบแห้งแบบไหลผ่าน. กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528. Print.

วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล. (2528) การประหยัดพลังงาน ในการอบแห้งผลิตภัณฑ์เกษตร โดยเครื่องอบแห้งแบบไหลผ่าน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0