การศึกษากระบวนการหาความจำเป็นในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านสื่อการสอน ของสถาบันอุดมศึกษา
การศึกษากระบวนการหาความจำเป็นในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านสื่อการสอน ของสถาบันอุดมศึกษา
ชื่อเรื่อง :
การศึกษากระบวนการหาความจำเป็นในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านสื่อการสอน ของสถาบันอุดมศึกษา
ปี :
2534
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
พิสิฐพล ไกรพิพัฒน์
ผู้แต่งร่วม :
-

พิสิฐพล ไกรพิพัฒน์. 2534. การศึกษากระบวนการหาความจำเป็นในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านสื่อการสอน ของสถาบันอุดมศึกษา. ภาควิชาโสตทัศนศึกษา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

พิสิฐพล ไกรพิพัฒน์. (2534) การศึกษากระบวนการหาความจำเป็นในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านสื่อการสอน ของสถาบันอุดมศึกษา . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

พิสิฐพล ไกรพิพัฒน์. การศึกษากระบวนการหาความจำเป็นในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านสื่อการสอน ของสถาบันอุดมศึกษา. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534.

พิสิฐพล ไกรพิพัฒน์. (2534) การศึกษากระบวนการหาความจำเป็นในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านสื่อการสอน ของสถาบันอุดมศึกษา . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0