การศึกษาความไม่สามารถใช้ยาตามสั่ง ของผู้ป่วยโรคข้อ ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
การศึกษาความไม่สามารถใช้ยาตามสั่ง ของผู้ป่วยโรคข้อ ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาความไม่สามารถใช้ยาตามสั่ง ของผู้ป่วยโรคข้อ ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปี :
2534
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
อินทิรา เตรียมอมรวุฒิ
ผู้แต่งร่วม :
-

อินทิรา เตรียมอมรวุฒิ. 2534. การศึกษาความไม่สามารถใช้ยาตามสั่ง ของผู้ป่วยโรคข้อ ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์. ภาควิชาเภสัชกรรม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

อินทิรา เตรียมอมรวุฒิ. (2534) การศึกษาความไม่สามารถใช้ยาตามสั่ง ของผู้ป่วยโรคข้อ ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

อินทิรา เตรียมอมรวุฒิ. การศึกษาความไม่สามารถใช้ยาตามสั่ง ของผู้ป่วยโรคข้อ ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534.

อินทิรา เตรียมอมรวุฒิ. (2534) การศึกษาความไม่สามารถใช้ยาตามสั่ง ของผู้ป่วยโรคข้อ ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.