ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนิสิตชาย ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2533
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนิสิตชาย ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2533
ชื่อเรื่อง :
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนิสิตชาย ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2533
ปี :
2534
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
มยุรี จิรวิศิษฎ์
ผู้แต่งร่วม :
-

มยุรี จิรวิศิษฎ์. 2534. ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนิสิตชาย ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2533. ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

มยุรี จิรวิศิษฎ์. (2534) ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนิสิตชาย ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2533 . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

มยุรี จิรวิศิษฎ์. ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนิสิตชาย ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2533. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534.

มยุรี จิรวิศิษฎ์. (2534) ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนิสิตชาย ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2533 . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.