ปัญหาการบังคับใช้ วิธีการเพื่อความปลอดภัย ในเรื่องการกักกัน ตามประมวลกฎหมายอาญา
ปัญหาการบังคับใช้ วิธีการเพื่อความปลอดภัย ในเรื่องการกักกัน ตามประมวลกฎหมายอาญา
ชื่อเรื่อง :
ปัญหาการบังคับใช้ วิธีการเพื่อความปลอดภัย ในเรื่องการกักกัน ตามประมวลกฎหมายอาญา
ปี :
2534
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
มนต์ชัย วัชรบุตร
ผู้แต่งร่วม :
-

มนต์ชัย วัชรบุตร. 2534. ปัญหาการบังคับใช้ วิธีการเพื่อความปลอดภัย ในเรื่องการกักกัน ตามประมวลกฎหมายอาญา. บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

มนต์ชัย วัชรบุตร. (2534) ปัญหาการบังคับใช้ วิธีการเพื่อความปลอดภัย ในเรื่องการกักกัน ตามประมวลกฎหมายอาญา . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

มนต์ชัย วัชรบุตร. ปัญหาการบังคับใช้ วิธีการเพื่อความปลอดภัย ในเรื่องการกักกัน ตามประมวลกฎหมายอาญา. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534.

มนต์ชัย วัชรบุตร. (2534) ปัญหาการบังคับใช้ วิธีการเพื่อความปลอดภัย ในเรื่องการกักกัน ตามประมวลกฎหมายอาญา . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 11
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 8
วิชาการ :
 3
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0