การสัมผัสสื่อและการยอมรับสารนิเทศด้านแรงงาน ของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรม
การสัมผัสสื่อและการยอมรับสารนิเทศด้านแรงงาน ของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรม
ชื่อเรื่อง :
การสัมผัสสื่อและการยอมรับสารนิเทศด้านแรงงาน ของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรม
ปี :
2534
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
อัจฉราวรรณ กมลรัตน์
ผู้แต่งร่วม :
-

อัจฉราวรรณ กมลรัตน์. 2534. การสัมผัสสื่อและการยอมรับสารนิเทศด้านแรงงาน ของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรม. บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

อัจฉราวรรณ กมลรัตน์. (2534) การสัมผัสสื่อและการยอมรับสารนิเทศด้านแรงงาน ของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรม . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

อัจฉราวรรณ กมลรัตน์. การสัมผัสสื่อและการยอมรับสารนิเทศด้านแรงงาน ของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรม. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534.

อัจฉราวรรณ กมลรัตน์. (2534) การสัมผัสสื่อและการยอมรับสารนิเทศด้านแรงงาน ของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรม . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0