ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต ของต้นกล้ามะขาม
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต ของต้นกล้ามะขาม
ชื่อเรื่อง :
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต ของต้นกล้ามะขาม
ปี :
2535
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
พันธ์ศักดิ์ แก่นหอม
ผู้แต่งร่วม :
-

พันธ์ศักดิ์ แก่นหอม. 2535. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต ของต้นกล้ามะขาม. บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

พันธ์ศักดิ์ แก่นหอม. (2535) ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต ของต้นกล้ามะขาม . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

พันธ์ศักดิ์ แก่นหอม. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต ของต้นกล้ามะขาม. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2535.

พันธ์ศักดิ์ แก่นหอม. (2535) ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต ของต้นกล้ามะขาม . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0