อิทธิพลขององค์ประกอบทางเคมี ภายในผลและการใช้สารเคลือบผิว ต่อการเกิดอาการไส้สีน้ำตาล ของสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย และพันธุ์ภูเก็ต
อิทธิพลขององค์ประกอบทางเคมี ภายในผลและการใช้สารเคลือบผิว ต่อการเกิดอาการไส้สีน้ำตาล ของสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย และพันธุ์ภูเก็ต
ชื่อเรื่อง :
อิทธิพลขององค์ประกอบทางเคมี ภายในผลและการใช้สารเคลือบผิว ต่อการเกิดอาการไส้สีน้ำตาล ของสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย และพันธุ์ภูเก็ต
ปี :
2535
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
จักรพงษ์ พิมพ์พิมล
ผู้แต่งร่วม :
-

จักรพงษ์ พิมพ์พิมล. 2535. อิทธิพลขององค์ประกอบทางเคมี ภายในผลและการใช้สารเคลือบผิว ต่อการเกิดอาการไส้สีน้ำตาล ของสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย และพันธุ์ภูเก็ต. บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

จักรพงษ์ พิมพ์พิมล. (2535) อิทธิพลขององค์ประกอบทางเคมี ภายในผลและการใช้สารเคลือบผิว ต่อการเกิดอาการไส้สีน้ำตาล ของสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย และพันธุ์ภูเก็ต . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

จักรพงษ์ พิมพ์พิมล. อิทธิพลขององค์ประกอบทางเคมี ภายในผลและการใช้สารเคลือบผิว ต่อการเกิดอาการไส้สีน้ำตาล ของสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย และพันธุ์ภูเก็ต. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2535.

จักรพงษ์ พิมพ์พิมล. (2535) อิทธิพลขององค์ประกอบทางเคมี ภายในผลและการใช้สารเคลือบผิว ต่อการเกิดอาการไส้สีน้ำตาล ของสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย และพันธุ์ภูเก็ต . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 3
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 3
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0