พฤติกรรมการป้องกัน และควบคุมโรคพยาธิปากขอ ของนักเรียนในจังหวัดภาคใต้
พฤติกรรมการป้องกัน และควบคุมโรคพยาธิปากขอ ของนักเรียนในจังหวัดภาคใต้
ชื่อเรื่อง :
พฤติกรรมการป้องกัน และควบคุมโรคพยาธิปากขอ ของนักเรียนในจังหวัดภาคใต้
ปี :
2535
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ทิพยา สพโชค
ผู้แต่งร่วม :
-

ทิพยา สพโชค. 2535. พฤติกรรมการป้องกัน และควบคุมโรคพยาธิปากขอ ของนักเรียนในจังหวัดภาคใต้. บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

ทิพยา สพโชค. (2535) พฤติกรรมการป้องกัน และควบคุมโรคพยาธิปากขอ ของนักเรียนในจังหวัดภาคใต้ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

ทิพยา สพโชค. พฤติกรรมการป้องกัน และควบคุมโรคพยาธิปากขอ ของนักเรียนในจังหวัดภาคใต้. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535.

ทิพยา สพโชค. (2535) พฤติกรรมการป้องกัน และควบคุมโรคพยาธิปากขอ ของนักเรียนในจังหวัดภาคใต้ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.