การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจสตรี : ศึกษากรณีการส่งเสริม การประกอบอาชีพสตรี ในจังหวัดภาคเหนือ และภาคใต้
การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจสตรี : ศึกษากรณีการส่งเสริม การประกอบอาชีพสตรี ในจังหวัดภาคเหนือ และภาคใต้
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจสตรี : ศึกษากรณีการส่งเสริม การประกอบอาชีพสตรี ในจังหวัดภาคเหนือ และภาคใต้
ปี :
[253-]
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ใจสคราญ หิรัญพฤกษ์
ผู้แต่งร่วม :
-

ใจสคราญ หิรัญพฤกษ์,ใจสคราญ หิรัญพฤกษ์..[และคนอื่นๆ]. [253-]. การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจสตรี : ศึกษากรณีการส่งเสริม การประกอบอาชีพสตรี ในจังหวัดภาคเหนือ และภาคใต้. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ใจสคราญ หิรัญพฤกษ์,ใจสคราญ หิรัญพฤกษ์..[และคนอื่นๆ]. ([253-]) การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจสตรี : ศึกษากรณีการส่งเสริม การประกอบอาชีพสตรี ในจังหวัดภาคเหนือ และภาคใต้. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ใจสคราญ หิรัญพฤกษ์,ใจสคราญ หิรัญพฤกษ์..[และคนอื่นๆ]. การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจสตรี : ศึกษากรณีการส่งเสริม การประกอบอาชีพสตรี ในจังหวัดภาคเหนือ และภาคใต้. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [253-]. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ใจสคราญ หิรัญพฤกษ์,ใจสคราญ หิรัญพฤกษ์..[และคนอื่นๆ]. ([253-]) การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจสตรี : ศึกษากรณีการส่งเสริม การประกอบอาชีพสตรี ในจังหวัดภาคเหนือ และภาคใต้. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 2
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0