การเปรียบเทียบการควบคุมการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ระหว่างของไทย กับของสวีเดน
การเปรียบเทียบการควบคุมการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ระหว่างของไทย กับของสวีเดน
ชื่อเรื่อง :
การเปรียบเทียบการควบคุมการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ระหว่างของไทย กับของสวีเดน
ปี :
2533
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อัณณพ ชูบำรุง
ผู้แต่งร่วม :
-

อัณณพ ชูบำรุง,อรรณพ ชูบำรุง. 2533. การเปรียบเทียบการควบคุมการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ระหว่างของไทย กับของสวีเดน. กรุงเทพฯ:คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

อัณณพ ชูบำรุง,อรรณพ ชูบำรุง. (2533) การเปรียบเทียบการควบคุมการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ระหว่างของไทย กับของสวีเดน. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ.

อัณณพ ชูบำรุง,อรรณพ ชูบำรุง. การเปรียบเทียบการควบคุมการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ระหว่างของไทย กับของสวีเดน. กรุงเทพฯ:คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2533. Print.

อัณณพ ชูบำรุง,อรรณพ ชูบำรุง. (2533) การเปรียบเทียบการควบคุมการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ระหว่างของไทย กับของสวีเดน. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0