ปัญหาอำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ในการบริหารงานบุคคล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการตำรวจ
ปัญหาอำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ในการบริหารงานบุคคล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการตำรวจ
ชื่อเรื่อง :
ปัญหาอำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ในการบริหารงานบุคคล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการตำรวจ
ปี :
2535
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
อาจิณ โชติวงศ์
ผู้แต่งร่วม :
-

อาจิณ โชติวงศ์. 2535. ปัญหาอำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ในการบริหารงานบุคคล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการตำรวจ. บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

อาจิณ โชติวงศ์. (2535) ปัญหาอำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ในการบริหารงานบุคคล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการตำรวจ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

อาจิณ โชติวงศ์. ปัญหาอำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ในการบริหารงานบุคคล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการตำรวจ. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535.

อาจิณ โชติวงศ์. (2535) ปัญหาอำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ในการบริหารงานบุคคล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการตำรวจ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 1
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0