อัลตราสตรัคเจอร์ ของเปลือกโกลคิเดียมหอยกาบน้ำจืดบางชนิด
อัลตราสตรัคเจอร์ ของเปลือกโกลคิเดียมหอยกาบน้ำจืดบางชนิด
ชื่อเรื่อง :
อัลตราสตรัคเจอร์ ของเปลือกโกลคิเดียมหอยกาบน้ำจืดบางชนิด
ปี :
2535
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
อัมพร อึ้งปกรณ์แก้ว
ผู้แต่งร่วม :
-

อัมพร อึ้งปกรณ์แก้ว. 2535. อัลตราสตรัคเจอร์ ของเปลือกโกลคิเดียมหอยกาบน้ำจืดบางชนิด. ภาควิชาชีววิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

อัมพร อึ้งปกรณ์แก้ว. (2535) อัลตราสตรัคเจอร์ ของเปลือกโกลคิเดียมหอยกาบน้ำจืดบางชนิด . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

อัมพร อึ้งปกรณ์แก้ว. อัลตราสตรัคเจอร์ ของเปลือกโกลคิเดียมหอยกาบน้ำจืดบางชนิด. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535.

อัมพร อึ้งปกรณ์แก้ว. (2535) อัลตราสตรัคเจอร์ ของเปลือกโกลคิเดียมหอยกาบน้ำจืดบางชนิด . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0