การวิเคราะห์การให้บริการข่าวของสำนักข่าวไทย : ทัศนะจากนักหนังสือพิมพ์ ผู้ใช้บริการ
การวิเคราะห์การให้บริการข่าวของสำนักข่าวไทย : ทัศนะจากนักหนังสือพิมพ์ ผู้ใช้บริการ
ชื่อเรื่อง :
การวิเคราะห์การให้บริการข่าวของสำนักข่าวไทย : ทัศนะจากนักหนังสือพิมพ์ ผู้ใช้บริการ
ปี :
2535
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ศิริวรรณ พิมพ์จันทร์
ผู้แต่งร่วม :
-

ศิริวรรณ พิมพ์จันทร์. 2535. การวิเคราะห์การให้บริการข่าวของสำนักข่าวไทย : ทัศนะจากนักหนังสือพิมพ์ ผู้ใช้บริการ. กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

ศิริวรรณ พิมพ์จันทร์. (2535) การวิเคราะห์การให้บริการข่าวของสำนักข่าวไทย : ทัศนะจากนักหนังสือพิมพ์ ผู้ใช้บริการ (รายงานผลงานวิจัย). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.

ศิริวรรณ พิมพ์จันทร์. การวิเคราะห์การให้บริการข่าวของสำนักข่าวไทย : ทัศนะจากนักหนังสือพิมพ์ ผู้ใช้บริการ. กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535.

ศิริวรรณ พิมพ์จันทร์. (2535) การวิเคราะห์การให้บริการข่าวของสำนักข่าวไทย : ทัศนะจากนักหนังสือพิมพ์ ผู้ใช้บริการ (รายงานผลงานวิจัย). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0