การจัดตั้งหน่วยงานวางแผนการผลิต ในโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอ
การจัดตั้งหน่วยงานวางแผนการผลิต ในโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอ
ชื่อเรื่อง :
การจัดตั้งหน่วยงานวางแผนการผลิต ในโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอ
ปี :
2535
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ปิติพงษ์ เหล่าตระกูลงาม
ผู้แต่งร่วม :
-

ปิติพงษ์ เหล่าตระกูลงาม. 2535. การจัดตั้งหน่วยงานวางแผนการผลิต ในโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอ. บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

ปิติพงษ์ เหล่าตระกูลงาม. (2535) การจัดตั้งหน่วยงานวางแผนการผลิต ในโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

ปิติพงษ์ เหล่าตระกูลงาม. การจัดตั้งหน่วยงานวางแผนการผลิต ในโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอ. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535.

ปิติพงษ์ เหล่าตระกูลงาม. (2535) การจัดตั้งหน่วยงานวางแผนการผลิต ในโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 2
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0