การใช้เมล็ดข้าวฟ่างไม้กวาด ในการเพาะเห็ด
การใช้เมล็ดข้าวฟ่างไม้กวาด ในการเพาะเห็ด
ชื่อเรื่อง :
การใช้เมล็ดข้าวฟ่างไม้กวาด ในการเพาะเห็ด
ปี :
2533
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อรุณี จันทรสนิท
ผู้แต่งร่วม :
-

อรุณี จันทรสนิท. 2533. การใช้เมล็ดข้าวฟ่างไม้กวาด ในการเพาะเห็ด. กรุงเทพฯ:คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

อรุณี จันทรสนิท. (2533) การใช้เมล็ดข้าวฟ่างไม้กวาด ในการเพาะเห็ด. คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.

อรุณี จันทรสนิท. การใช้เมล็ดข้าวฟ่างไม้กวาด ในการเพาะเห็ด. กรุงเทพฯ:คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533. Print.

อรุณี จันทรสนิท. (2533) การใช้เมล็ดข้าวฟ่างไม้กวาด ในการเพาะเห็ด. คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0