องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของผักปอดนา(Sphenoclea zeylanica Gaertn.)
องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของผักปอดนา(Sphenoclea zeylanica Gaertn.)
ชื่อเรื่อง :
องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของผักปอดนา(Sphenoclea zeylanica Gaertn.)
ปี :
2535
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ชฎาพร เกิดปัญญา
ผู้แต่งร่วม :
-

ชฎาพร เกิดปัญญา. 2535. องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของผักปอดนา(Sphenoclea zeylanica Gaertn.). บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

ชฎาพร เกิดปัญญา. (2535) องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของผักปอดนา(Sphenoclea zeylanica Gaertn.) . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

ชฎาพร เกิดปัญญา. องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของผักปอดนา(Sphenoclea zeylanica Gaertn.). . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535.

ชฎาพร เกิดปัญญา. (2535) องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของผักปอดนา(Sphenoclea zeylanica Gaertn.) . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0