อายุเมื่อหมดประจำเดือนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของสตรีวัยหมดประจำเดือน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อายุเมื่อหมดประจำเดือนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของสตรีวัยหมดประจำเดือน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อเรื่อง :
อายุเมื่อหมดประจำเดือนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของสตรีวัยหมดประจำเดือน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี :
2535
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สมหมาย คชนาม
ผู้แต่งร่วม :
-

สมหมาย คชนาม. 2535. อายุเมื่อหมดประจำเดือนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของสตรีวัยหมดประจำเดือน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล;

สมหมาย คชนาม. (2535) อายุเมื่อหมดประจำเดือนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของสตรีวัยหมดประจำเดือน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี . มหาวิทยาลัยมหิดล/กรุงเทพฯ.

สมหมาย คชนาม. อายุเมื่อหมดประจำเดือนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของสตรีวัยหมดประจำเดือน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2535.

สมหมาย คชนาม. (2535) อายุเมื่อหมดประจำเดือนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของสตรีวัยหมดประจำเดือน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี . มหาวิทยาลัยมหิดล/กรุงเทพฯ.