ภาระในการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ที่ได้รับการเปลี่ยนไต
ภาระในการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ที่ได้รับการเปลี่ยนไต
ชื่อเรื่อง :
ภาระในการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ที่ได้รับการเปลี่ยนไต
ปี :
2536
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
นงนุช บุญยัง
ผู้แต่งร่วม :
-

นงนุช บุญยัง. 2536. ภาระในการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ที่ได้รับการเปลี่ยนไต. บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล;

นงนุช บุญยัง. (2536) ภาระในการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ที่ได้รับการเปลี่ยนไต . มหาวิทยาลัยมหิดล/กรุงเทพฯ.

นงนุช บุญยัง. ภาระในการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ที่ได้รับการเปลี่ยนไต. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536.

นงนุช บุญยัง. (2536) ภาระในการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ที่ได้รับการเปลี่ยนไต . มหาวิทยาลัยมหิดล/กรุงเทพฯ.