การตกผลึกไขพาราฟินในน้ำมันไลท์ดิสทิเลตจากโรงกลั่นฝาง
การตกผลึกไขพาราฟินในน้ำมันไลท์ดิสทิเลตจากโรงกลั่นฝาง
ชื่อเรื่อง :
การตกผลึกไขพาราฟินในน้ำมันไลท์ดิสทิเลตจากโรงกลั่นฝาง
ปี :
2530
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
อภิชัย ศิริทัศนกุล
ผู้แต่งร่วม :
-

อภิชัย ศิริทัศนกุล. 2530. การตกผลึกไขพาราฟินในน้ำมันไลท์ดิสทิเลตจากโรงกลั่นฝาง. บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

อภิชัย ศิริทัศนกุล. (2530) การตกผลึกไขพาราฟินในน้ำมันไลท์ดิสทิเลตจากโรงกลั่นฝาง . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

อภิชัย ศิริทัศนกุล. การตกผลึกไขพาราฟินในน้ำมันไลท์ดิสทิเลตจากโรงกลั่นฝาง. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530.

อภิชัย ศิริทัศนกุล. (2530) การตกผลึกไขพาราฟินในน้ำมันไลท์ดิสทิเลตจากโรงกลั่นฝาง . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.