ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการที่รบกวนการนอนหลับ กับความพึงพอใจในการนอนหลับของผู้ป่วยที่อยู่ในหออภิบาลผู้ป่วยศัลยกรรม
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการที่รบกวนการนอนหลับ กับความพึงพอใจในการนอนหลับของผู้ป่วยที่อยู่ในหออภิบาลผู้ป่วยศัลยกรรม
ชื่อเรื่อง :
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการที่รบกวนการนอนหลับ กับความพึงพอใจในการนอนหลับของผู้ป่วยที่อยู่ในหออภิบาลผู้ป่วยศัลยกรรม
ปี :
2536
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
บุญชู อนุสาสนนันท์
ผู้แต่งร่วม :
-

บุญชู อนุสาสนนันท์. 2536. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการที่รบกวนการนอนหลับ กับความพึงพอใจในการนอนหลับของผู้ป่วยที่อยู่ในหออภิบาลผู้ป่วยศัลยกรรม. บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

บุญชู อนุสาสนนันท์. (2536) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการที่รบกวนการนอนหลับ กับความพึงพอใจในการนอนหลับของผู้ป่วยที่อยู่ในหออภิบาลผู้ป่วยศัลยกรรม . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

บุญชู อนุสาสนนันท์. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการที่รบกวนการนอนหลับ กับความพึงพอใจในการนอนหลับของผู้ป่วยที่อยู่ในหออภิบาลผู้ป่วยศัลยกรรม. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536.

บุญชู อนุสาสนนันท์. (2536) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการที่รบกวนการนอนหลับ กับความพึงพอใจในการนอนหลับของผู้ป่วยที่อยู่ในหออภิบาลผู้ป่วยศัลยกรรม . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.