ระบบข้อมูลต้นทุนการผลิตเพื่อการควบคุมต้นทุนในอุตสาหกรรมผลิตแหอวน
ระบบข้อมูลต้นทุนการผลิตเพื่อการควบคุมต้นทุนในอุตสาหกรรมผลิตแหอวน
ชื่อเรื่อง :
ระบบข้อมูลต้นทุนการผลิตเพื่อการควบคุมต้นทุนในอุตสาหกรรมผลิตแหอวน
ปี :
2532
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ลุ้ย กานต์สมเกียรติ
ผู้แต่งร่วม :
-

ลุ้ย กานต์สมเกียรติ. 2532. ระบบข้อมูลต้นทุนการผลิตเพื่อการควบคุมต้นทุนในอุตสาหกรรมผลิตแหอวน. บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

ลุ้ย กานต์สมเกียรติ. (2532) ระบบข้อมูลต้นทุนการผลิตเพื่อการควบคุมต้นทุนในอุตสาหกรรมผลิตแหอวน . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

ลุ้ย กานต์สมเกียรติ. ระบบข้อมูลต้นทุนการผลิตเพื่อการควบคุมต้นทุนในอุตสาหกรรมผลิตแหอวน. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532.

ลุ้ย กานต์สมเกียรติ. (2532) ระบบข้อมูลต้นทุนการผลิตเพื่อการควบคุมต้นทุนในอุตสาหกรรมผลิตแหอวน . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 3
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 2