วิธีการตรวจค่าผิดปกติในสมการการถดถอยเชิงเส้นพหุ
วิธีการตรวจค่าผิดปกติในสมการการถดถอยเชิงเส้นพหุ
ชื่อเรื่อง :
วิธีการตรวจค่าผิดปกติในสมการการถดถอยเชิงเส้นพหุ
ปี :
2532
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
บุญสม หรรษาศิริพจน์
ผู้แต่งร่วม :
-

บุญสม หรรษาศิริพจน์. 2532. วิธีการตรวจค่าผิดปกติในสมการการถดถอยเชิงเส้นพหุ. บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

บุญสม หรรษาศิริพจน์. (2532) วิธีการตรวจค่าผิดปกติในสมการการถดถอยเชิงเส้นพหุ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

บุญสม หรรษาศิริพจน์. วิธีการตรวจค่าผิดปกติในสมการการถดถอยเชิงเส้นพหุ. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532.

บุญสม หรรษาศิริพจน์. (2532) วิธีการตรวจค่าผิดปกติในสมการการถดถอยเชิงเส้นพหุ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.