ทฤษฎีการจับอนุภาคในสนามแม่เหล็กเกรเดียนต์สูง
ทฤษฎีการจับอนุภาคในสนามแม่เหล็กเกรเดียนต์สูง
ชื่อเรื่อง :
ทฤษฎีการจับอนุภาคในสนามแม่เหล็กเกรเดียนต์สูง
ปี :
2532
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สุชาติ ขันธบุตร
ผู้แต่งร่วม :
-

สุชาติ ขันธบุตร. 2532. ทฤษฎีการจับอนุภาคในสนามแม่เหล็กเกรเดียนต์สูง. บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

สุชาติ ขันธบุตร. (2532) ทฤษฎีการจับอนุภาคในสนามแม่เหล็กเกรเดียนต์สูง . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

สุชาติ ขันธบุตร. ทฤษฎีการจับอนุภาคในสนามแม่เหล็กเกรเดียนต์สูง. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532.

สุชาติ ขันธบุตร. (2532) ทฤษฎีการจับอนุภาคในสนามแม่เหล็กเกรเดียนต์สูง . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0