สมรรถภาพการผลิตและการสืบพันธุ์ของสุกรสายพันธุ์แลนด์เรซ 4 สายพันธุ์ ที่เลี้ยง ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ
สมรรถภาพการผลิตและการสืบพันธุ์ของสุกรสายพันธุ์แลนด์เรซ 4 สายพันธุ์ ที่เลี้ยง ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ
ชื่อเรื่อง :
สมรรถภาพการผลิตและการสืบพันธุ์ของสุกรสายพันธุ์แลนด์เรซ 4 สายพันธุ์ ที่เลี้ยง ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ
ปี :
2537
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
วิศาล ศรีสุริยะ
ผู้แต่งร่วม :
-

วิศาล ศรีสุริยะ. 2537. สมรรถภาพการผลิตและการสืบพันธุ์ของสุกรสายพันธุ์แลนด์เรซ 4 สายพันธุ์ ที่เลี้ยง ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ. บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

วิศาล ศรีสุริยะ. (2537) สมรรถภาพการผลิตและการสืบพันธุ์ของสุกรสายพันธุ์แลนด์เรซ 4 สายพันธุ์ ที่เลี้ยง ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

วิศาล ศรีสุริยะ. สมรรถภาพการผลิตและการสืบพันธุ์ของสุกรสายพันธุ์แลนด์เรซ 4 สายพันธุ์ ที่เลี้ยง ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2537.

วิศาล ศรีสุริยะ. (2537) สมรรถภาพการผลิตและการสืบพันธุ์ของสุกรสายพันธุ์แลนด์เรซ 4 สายพันธุ์ ที่เลี้ยง ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 2
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0