การจำแนกสิ่งปกคลุมพื้นดินบริเวณบางส่วนของลุ่มน้ำระยอง โดยใช้ข้อมูลดาวเทียมเดิมและข้อมูลปรับปรุง
การจำแนกสิ่งปกคลุมพื้นดินบริเวณบางส่วนของลุ่มน้ำระยอง โดยใช้ข้อมูลดาวเทียมเดิมและข้อมูลปรับปรุง
ชื่อเรื่อง :
การจำแนกสิ่งปกคลุมพื้นดินบริเวณบางส่วนของลุ่มน้ำระยอง โดยใช้ข้อมูลดาวเทียมเดิมและข้อมูลปรับปรุง
ปี :
2537
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ดวงใจ เฉยไสย
ผู้แต่งร่วม :
-

ดวงใจ เฉยไสย. 2537. การจำแนกสิ่งปกคลุมพื้นดินบริเวณบางส่วนของลุ่มน้ำระยอง โดยใช้ข้อมูลดาวเทียมเดิมและข้อมูลปรับปรุง. บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

ดวงใจ เฉยไสย. (2537) การจำแนกสิ่งปกคลุมพื้นดินบริเวณบางส่วนของลุ่มน้ำระยอง โดยใช้ข้อมูลดาวเทียมเดิมและข้อมูลปรับปรุง . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

ดวงใจ เฉยไสย. การจำแนกสิ่งปกคลุมพื้นดินบริเวณบางส่วนของลุ่มน้ำระยอง โดยใช้ข้อมูลดาวเทียมเดิมและข้อมูลปรับปรุง. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2537.

ดวงใจ เฉยไสย. (2537) การจำแนกสิ่งปกคลุมพื้นดินบริเวณบางส่วนของลุ่มน้ำระยอง โดยใช้ข้อมูลดาวเทียมเดิมและข้อมูลปรับปรุง . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 6
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 6
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0