อัตราและเวลาใส่ปุ๋ยไนโตรเจนและอัตราปลูกที่เหมาะสม สำหรับข้าวโพดหวานบนดินชุดปากช่อง
อัตราและเวลาใส่ปุ๋ยไนโตรเจนและอัตราปลูกที่เหมาะสม สำหรับข้าวโพดหวานบนดินชุดปากช่อง
ชื่อเรื่อง :
อัตราและเวลาใส่ปุ๋ยไนโตรเจนและอัตราปลูกที่เหมาะสม สำหรับข้าวโพดหวานบนดินชุดปากช่อง
ปี :
2536
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สุรพล เช้าฉ้อง
ผู้แต่งร่วม :
-

สุรพล เช้าฉ้อง. 2536. อัตราและเวลาใส่ปุ๋ยไนโตรเจนและอัตราปลูกที่เหมาะสม สำหรับข้าวโพดหวานบนดินชุดปากช่อง. บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

สุรพล เช้าฉ้อง. (2536) อัตราและเวลาใส่ปุ๋ยไนโตรเจนและอัตราปลูกที่เหมาะสม สำหรับข้าวโพดหวานบนดินชุดปากช่อง . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

สุรพล เช้าฉ้อง. อัตราและเวลาใส่ปุ๋ยไนโตรเจนและอัตราปลูกที่เหมาะสม สำหรับข้าวโพดหวานบนดินชุดปากช่อง. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2536.

สุรพล เช้าฉ้อง. (2536) อัตราและเวลาใส่ปุ๋ยไนโตรเจนและอัตราปลูกที่เหมาะสม สำหรับข้าวโพดหวานบนดินชุดปากช่อง . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0