การวางแผนการผลิตสำหรับโรงงานฟอกหนังขนาดย่อม
การวางแผนการผลิตสำหรับโรงงานฟอกหนังขนาดย่อม
ชื่อเรื่อง :
การวางแผนการผลิตสำหรับโรงงานฟอกหนังขนาดย่อม
ปี :
2536
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ศรีไร ทองรัก
ผู้แต่งร่วม :
-

ศรีไร ทองรัก. 2536. การวางแผนการผลิตสำหรับโรงงานฟอกหนังขนาดย่อม. บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

ศรีไร ทองรัก. (2536) การวางแผนการผลิตสำหรับโรงงานฟอกหนังขนาดย่อม . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

ศรีไร ทองรัก. การวางแผนการผลิตสำหรับโรงงานฟอกหนังขนาดย่อม. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536.

ศรีไร ทองรัก. (2536) การวางแผนการผลิตสำหรับโรงงานฟอกหนังขนาดย่อม . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0