มโนห์ราบูชายัญ : การประยุกต์ท่ารำจากดรสาแบหลา
มโนห์ราบูชายัญ : การประยุกต์ท่ารำจากดรสาแบหลา
ชื่อเรื่อง :
มโนห์ราบูชายัญ : การประยุกต์ท่ารำจากดรสาแบหลา
ปี :
2537
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สวภา เวชสุรักษ์
ผู้แต่งร่วม :
-

สวภา เวชสุรักษ์. 2537. มโนห์ราบูชายัญ : การประยุกต์ท่ารำจากดรสาแบหลา. บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

สวภา เวชสุรักษ์. (2537) มโนห์ราบูชายัญ : การประยุกต์ท่ารำจากดรสาแบหลา . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

สวภา เวชสุรักษ์. มโนห์ราบูชายัญ : การประยุกต์ท่ารำจากดรสาแบหลา. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537.

สวภา เวชสุรักษ์. (2537) มโนห์ราบูชายัญ : การประยุกต์ท่ารำจากดรสาแบหลา . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 16
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 5
วิชาการ :
 11
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
กฎหมายไทย
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา