สหประชาชาติกับการฟื้นฟูสันติภาพและการจัดตั้งรัฐบาลในกัมพูชา
สหประชาชาติกับการฟื้นฟูสันติภาพและการจัดตั้งรัฐบาลในกัมพูชา
ชื่อเรื่อง :
สหประชาชาติกับการฟื้นฟูสันติภาพและการจัดตั้งรัฐบาลในกัมพูชา
ปี :
2537
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ณัฐนิภา บุรุษพัฒน์
ผู้แต่งร่วม :
-

ณัฐนิภา บุรุษพัฒน์. 2537. สหประชาชาติกับการฟื้นฟูสันติภาพและการจัดตั้งรัฐบาลในกัมพูชา. บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

ณัฐนิภา บุรุษพัฒน์. (2537) สหประชาชาติกับการฟื้นฟูสันติภาพและการจัดตั้งรัฐบาลในกัมพูชา . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

ณัฐนิภา บุรุษพัฒน์. สหประชาชาติกับการฟื้นฟูสันติภาพและการจัดตั้งรัฐบาลในกัมพูชา. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537.

ณัฐนิภา บุรุษพัฒน์. (2537) สหประชาชาติกับการฟื้นฟูสันติภาพและการจัดตั้งรัฐบาลในกัมพูชา . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.