การวิเคราะห์งานของพยาบาลหัวหน้าเวรบ่าย ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขตกรุงเทพมหานคร
การวิเคราะห์งานของพยาบาลหัวหน้าเวรบ่าย ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อเรื่อง :
การวิเคราะห์งานของพยาบาลหัวหน้าเวรบ่าย ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขตกรุงเทพมหานคร
ปี :
2537
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
อารีย์ อรรถนุพรรณ
ผู้แต่งร่วม :
-

อารีย์ อรรถนุพรรณ. 2537. การวิเคราะห์งานของพยาบาลหัวหน้าเวรบ่าย ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขตกรุงเทพมหานคร. บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

อารีย์ อรรถนุพรรณ. (2537) การวิเคราะห์งานของพยาบาลหัวหน้าเวรบ่าย ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขตกรุงเทพมหานคร . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

อารีย์ อรรถนุพรรณ. การวิเคราะห์งานของพยาบาลหัวหน้าเวรบ่าย ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขตกรุงเทพมหานคร. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537.

อารีย์ อรรถนุพรรณ. (2537) การวิเคราะห์งานของพยาบาลหัวหน้าเวรบ่าย ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขตกรุงเทพมหานคร . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0