พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ก่อนมารับบริการที่สถานกามโรคของรัฐ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ก่อนมารับบริการที่สถานกามโรคของรัฐ
ชื่อเรื่อง :
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ก่อนมารับบริการที่สถานกามโรคของรัฐ
ปี :
2537
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
อารียา ฝอยหิรัญ
ผู้แต่งร่วม :
-

อารียา ฝอยหิรัญ. 2537. พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ก่อนมารับบริการที่สถานกามโรคของรัฐ. บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล;

อารียา ฝอยหิรัญ. (2537) พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ก่อนมารับบริการที่สถานกามโรคของรัฐ . มหาวิทยาลัยมหิดล/กรุงเทพฯ.

อารียา ฝอยหิรัญ. พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ก่อนมารับบริการที่สถานกามโรคของรัฐ. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2537.

อารียา ฝอยหิรัญ. (2537) พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ก่อนมารับบริการที่สถานกามโรคของรัฐ . มหาวิทยาลัยมหิดล/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0