ผลการใช้วีดิทัศน์เรื่อง การเลี้ยงปลาสลิดแผนใหม่ สำหรับนักศึกษากลุ่มสนใจ ของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน
ผลการใช้วีดิทัศน์เรื่อง การเลี้ยงปลาสลิดแผนใหม่ สำหรับนักศึกษากลุ่มสนใจ ของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน
ชื่อเรื่อง :
ผลการใช้วีดิทัศน์เรื่อง การเลี้ยงปลาสลิดแผนใหม่ สำหรับนักศึกษากลุ่มสนใจ ของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน
ปี :
2539
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สุพิศ จันทร์พวง
ผู้แต่งร่วม :
-

สุพิศ จันทร์พวง. 2539. ผลการใช้วีดิทัศน์เรื่อง การเลี้ยงปลาสลิดแผนใหม่ สำหรับนักศึกษากลุ่มสนใจ ของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยรามคำแหง;

สุพิศ จันทร์พวง. (2539) ผลการใช้วีดิทัศน์เรื่อง การเลี้ยงปลาสลิดแผนใหม่ สำหรับนักศึกษากลุ่มสนใจ ของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน (รายงานผลงานวิจัย). มหาวิทยาลัยรามคำแหง:กรุงเทพฯ.

สุพิศ จันทร์พวง. ผลการใช้วีดิทัศน์เรื่อง การเลี้ยงปลาสลิดแผนใหม่ สำหรับนักศึกษากลุ่มสนใจ ของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2539.

สุพิศ จันทร์พวง. (2539) ผลการใช้วีดิทัศน์เรื่อง การเลี้ยงปลาสลิดแผนใหม่ สำหรับนักศึกษากลุ่มสนใจ ของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน (รายงานผลงานวิจัย). มหาวิทยาลัยรามคำแหง:กรุงเทพฯ.