ไซแลเนสและบีตาไซโลสิเดสจาก Streptomyces spp. ที่ชอบร้อนและชอบด่าง
ไซแลเนสและบีตาไซโลสิเดสจาก Streptomyces spp. ที่ชอบร้อนและชอบด่าง
ชื่อเรื่อง :
ไซแลเนสและบีตาไซโลสิเดสจาก Streptomyces spp. ที่ชอบร้อนและชอบด่าง
ปี :
2539
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สุมาลี อึ้งใจธรรม
ผู้แต่งร่วม :
-

สุมาลี อึ้งใจธรรม. 2539. ไซแลเนสและบีตาไซโลสิเดสจาก Streptomyces spp. ที่ชอบร้อนและชอบด่าง. บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

สุมาลี อึ้งใจธรรม. (2539) ไซแลเนสและบีตาไซโลสิเดสจาก Streptomyces spp. ที่ชอบร้อนและชอบด่าง . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

สุมาลี อึ้งใจธรรม. ไซแลเนสและบีตาไซโลสิเดสจาก Streptomyces spp. ที่ชอบร้อนและชอบด่าง. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.

สุมาลี อึ้งใจธรรม. (2539) ไซแลเนสและบีตาไซโลสิเดสจาก Streptomyces spp. ที่ชอบร้อนและชอบด่าง . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 1