ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคลตามแนวโรเจอร์ส ต่อวิธีการเผชิญความเครียดของมารดาที่มีบุตรเป็นโรคธาลัสซีเมีย
ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคลตามแนวโรเจอร์ส ต่อวิธีการเผชิญความเครียดของมารดาที่มีบุตรเป็นโรคธาลัสซีเมีย
ชื่อเรื่อง :
ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคลตามแนวโรเจอร์ส ต่อวิธีการเผชิญความเครียดของมารดาที่มีบุตรเป็นโรคธาลัสซีเมีย
ปี :
2539
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
จิว เชาว์ถาวร
ผู้แต่งร่วม :
-

จิว เชาว์ถาวร. 2539. ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคลตามแนวโรเจอร์ส ต่อวิธีการเผชิญความเครียดของมารดาที่มีบุตรเป็นโรคธาลัสซีเมีย. บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

จิว เชาว์ถาวร. (2539) ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคลตามแนวโรเจอร์ส ต่อวิธีการเผชิญความเครียดของมารดาที่มีบุตรเป็นโรคธาลัสซีเมีย . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

จิว เชาว์ถาวร. ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคลตามแนวโรเจอร์ส ต่อวิธีการเผชิญความเครียดของมารดาที่มีบุตรเป็นโรคธาลัสซีเมีย. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.

จิว เชาว์ถาวร. (2539) ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคลตามแนวโรเจอร์ส ต่อวิธีการเผชิญความเครียดของมารดาที่มีบุตรเป็นโรคธาลัสซีเมีย . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.