การทำให้บริสุทธิ์และศึกษาสมบัติของสารกีดขวางช่องโซเดียมจากแบคทีเรียทะเล Vibrio sp.
การทำให้บริสุทธิ์และศึกษาสมบัติของสารกีดขวางช่องโซเดียมจากแบคทีเรียทะเล Vibrio sp.
ชื่อเรื่อง :
การทำให้บริสุทธิ์และศึกษาสมบัติของสารกีดขวางช่องโซเดียมจากแบคทีเรียทะเล Vibrio sp.
ปี :
2539
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
วรรณิพา วิเวโก
ผู้แต่งร่วม :
-

วรรณิพา วิเวโก. 2539. การทำให้บริสุทธิ์และศึกษาสมบัติของสารกีดขวางช่องโซเดียมจากแบคทีเรียทะเล Vibrio sp. บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

วรรณิพา วิเวโก. (2539) การทำให้บริสุทธิ์และศึกษาสมบัติของสารกีดขวางช่องโซเดียมจากแบคทีเรียทะเล Vibrio sp. . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

วรรณิพา วิเวโก. การทำให้บริสุทธิ์และศึกษาสมบัติของสารกีดขวางช่องโซเดียมจากแบคทีเรียทะเล Vibrio sp. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.

วรรณิพา วิเวโก. (2539) การทำให้บริสุทธิ์และศึกษาสมบัติของสารกีดขวางช่องโซเดียมจากแบคทีเรียทะเล Vibrio sp. . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0