การศึกษาการดำเนินการตามนโยบายป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การศึกษาการดำเนินการตามนโยบายป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาการดำเนินการตามนโยบายป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปี :
2539
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สำเริง แย้มโสภี
ผู้แต่งร่วม :
-

สำเริง แย้มโสภี. 2539. การศึกษาการดำเนินการตามนโยบายป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

สำเริง แย้มโสภี. (2539) การศึกษาการดำเนินการตามนโยบายป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

สำเริง แย้มโสภี. การศึกษาการดำเนินการตามนโยบายป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.

สำเริง แย้มโสภี. (2539) การศึกษาการดำเนินการตามนโยบายป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.