การพัฒนาแบบวัดคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียน
การพัฒนาแบบวัดคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียน
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาแบบวัดคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียน
ปี :
2540
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
จุฬาวลัย สุนทรวิภาต
ผู้แต่งร่วม :
-

จุฬาวลัย สุนทรวิภาต. 2540. การพัฒนาแบบวัดคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียน. บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

จุฬาวลัย สุนทรวิภาต. (2540) การพัฒนาแบบวัดคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียน . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

จุฬาวลัย สุนทรวิภาต. การพัฒนาแบบวัดคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียน. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.

จุฬาวลัย สุนทรวิภาต. (2540) การพัฒนาแบบวัดคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียน . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.