การพัฒนาดัชนีความซับซ้อนของการคิดหาคำตอบสำหรับข้อสอบผลสัมฤทธิ์
การพัฒนาดัชนีความซับซ้อนของการคิดหาคำตอบสำหรับข้อสอบผลสัมฤทธิ์
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาดัชนีความซับซ้อนของการคิดหาคำตอบสำหรับข้อสอบผลสัมฤทธิ์
ปี :
2539
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ศรีศุกร์ ธัมพิบูลย์
ผู้แต่งร่วม :
-

ศรีศุกร์ ธัมพิบูลย์. 2539. การพัฒนาดัชนีความซับซ้อนของการคิดหาคำตอบสำหรับข้อสอบผลสัมฤทธิ์. บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

ศรีศุกร์ ธัมพิบูลย์. (2539) การพัฒนาดัชนีความซับซ้อนของการคิดหาคำตอบสำหรับข้อสอบผลสัมฤทธิ์ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

ศรีศุกร์ ธัมพิบูลย์. การพัฒนาดัชนีความซับซ้อนของการคิดหาคำตอบสำหรับข้อสอบผลสัมฤทธิ์. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.

ศรีศุกร์ ธัมพิบูลย์. (2539) การพัฒนาดัชนีความซับซ้อนของการคิดหาคำตอบสำหรับข้อสอบผลสัมฤทธิ์ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 8
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 8
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0