การศึกษาลักษณะของพายุฝนในภาคใต้ของประเทศไทย
การศึกษาลักษณะของพายุฝนในภาคใต้ของประเทศไทย
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาลักษณะของพายุฝนในภาคใต้ของประเทศไทย
ปี :
2540
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
เกื้อศักดิ์ ทาทอง
ผู้แต่งร่วม :
-

เกื้อศักดิ์ ทาทอง. 2540. การศึกษาลักษณะของพายุฝนในภาคใต้ของประเทศไทย. บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

เกื้อศักดิ์ ทาทอง. (2540) การศึกษาลักษณะของพายุฝนในภาคใต้ของประเทศไทย . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เกื้อศักดิ์ ทาทอง. การศึกษาลักษณะของพายุฝนในภาคใต้ของประเทศไทย. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540.

เกื้อศักดิ์ ทาทอง. (2540) การศึกษาลักษณะของพายุฝนในภาคใต้ของประเทศไทย . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.