การแพร่กระจายและศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงคุณภาพดินโดยไส้เดือนทะเลบางชนิด
การแพร่กระจายและศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงคุณภาพดินโดยไส้เดือนทะเลบางชนิด
ชื่อเรื่อง :
การแพร่กระจายและศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงคุณภาพดินโดยไส้เดือนทะเลบางชนิด
ปี :
2540
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ชุติมา ขมวิลัย
ผู้แต่งร่วม :
-

ชุติมา ขมวิลัย. 2540. การแพร่กระจายและศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงคุณภาพดินโดยไส้เดือนทะเลบางชนิด. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

ชุติมา ขมวิลัย. (2540) การแพร่กระจายและศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงคุณภาพดินโดยไส้เดือนทะเลบางชนิด (รายงานผลงานวิจัย). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ.

ชุติมา ขมวิลัย. การแพร่กระจายและศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงคุณภาพดินโดยไส้เดือนทะเลบางชนิด. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540.

ชุติมา ขมวิลัย. (2540) การแพร่กระจายและศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงคุณภาพดินโดยไส้เดือนทะเลบางชนิด (รายงานผลงานวิจัย). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 16
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 16
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
รวมกฎหมายที่ดินด้านเกษตรกรรม
กองนโยบายที่ดินและแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน