การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยอดหวายในน้ำเกลือบรรจุกระป๋อง
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยอดหวายในน้ำเกลือบรรจุกระป๋อง
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยอดหวายในน้ำเกลือบรรจุกระป๋อง
ปี :
2542
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
จิระพันธ์ ห้วยแสน
ผู้แต่งร่วม :
Jirapan Huaisan

จิระพันธ์ ห้วยแสน. 2542. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยอดหวายในน้ำเกลือบรรจุกระป๋อง. บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

จิระพันธ์ ห้วยแสน. (2542) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยอดหวายในน้ำเกลือบรรจุกระป๋อง . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

จิระพันธ์ ห้วยแสน. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยอดหวายในน้ำเกลือบรรจุกระป๋อง. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2542.

จิระพันธ์ ห้วยแสน. (2542) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยอดหวายในน้ำเกลือบรรจุกระป๋อง . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0