เจเนติกอัลกอริทึ่มสำหรับช่วยออกแบบตัวควบคุมฟัซซี่ของตัวชดเชยกำลังไฟฟ้าแบบสถิตย์ เพื่อปรับปรุงเสถียรภาพระบบไฟฟ้ากำลัง
เจเนติกอัลกอริทึ่มสำหรับช่วยออกแบบตัวควบคุมฟัซซี่ของตัวชดเชยกำลังไฟฟ้าแบบสถิตย์ เพื่อปรับปรุงเสถียรภาพระบบไฟฟ้ากำลัง
ชื่อเรื่อง :
เจเนติกอัลกอริทึ่มสำหรับช่วยออกแบบตัวควบคุมฟัซซี่ของตัวชดเชยกำลังไฟฟ้าแบบสถิตย์ เพื่อปรับปรุงเสถียรภาพระบบไฟฟ้ากำลัง
ปี :
2542
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
คมสันต์ หงษ์สมบัติ
ผู้แต่งร่วม :
Komsan Hongesombut

คมสันต์ หงษ์สมบัติ. 2542. เจเนติกอัลกอริทึ่มสำหรับช่วยออกแบบตัวควบคุมฟัซซี่ของตัวชดเชยกำลังไฟฟ้าแบบสถิตย์ เพื่อปรับปรุงเสถียรภาพระบบไฟฟ้ากำลัง. บัณฑิตวิทยาลัย, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง;

คมสันต์ หงษ์สมบัติ. (2542) เจเนติกอัลกอริทึ่มสำหรับช่วยออกแบบตัวควบคุมฟัซซี่ของตัวชดเชยกำลังไฟฟ้าแบบสถิตย์ เพื่อปรับปรุงเสถียรภาพระบบไฟฟ้ากำลัง . สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง/กรุงเทพฯ.

คมสันต์ หงษ์สมบัติ. เจเนติกอัลกอริทึ่มสำหรับช่วยออกแบบตัวควบคุมฟัซซี่ของตัวชดเชยกำลังไฟฟ้าแบบสถิตย์ เพื่อปรับปรุงเสถียรภาพระบบไฟฟ้ากำลัง. . กรุงเทพฯ:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2542.

คมสันต์ หงษ์สมบัติ. (2542) เจเนติกอัลกอริทึ่มสำหรับช่วยออกแบบตัวควบคุมฟัซซี่ของตัวชดเชยกำลังไฟฟ้าแบบสถิตย์ เพื่อปรับปรุงเสถียรภาพระบบไฟฟ้ากำลัง . สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0