ผลกระทบของฝุ่นละอองต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในเขตชุมชนหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี
ผลกระทบของฝุ่นละอองต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในเขตชุมชนหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี
ชื่อเรื่อง :
ผลกระทบของฝุ่นละอองต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในเขตชุมชนหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี
ปี :
2542
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สายจิตร จะวะนะ
ผู้แต่งร่วม :
Saichit Chawana

สายจิตร จะวะนะ. 2542. ผลกระทบของฝุ่นละอองต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในเขตชุมชนหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

สายจิตร จะวะนะ. (2542) ผลกระทบของฝุ่นละอองต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในเขตชุมชนหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

สายจิตร จะวะนะ. ผลกระทบของฝุ่นละอองต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในเขตชุมชนหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2542.

สายจิตร จะวะนะ. (2542) ผลกระทบของฝุ่นละอองต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในเขตชุมชนหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.